تبلیغات
حقوق-عمران - ضرب المثلهای حقوقی

حقوق-عمران

یکشنبه 17 مهر 1390

ضرب المثلهای حقوقی

نویسنده: محمدرضا براتلو   

- حقیقت سنگین است ، لذا عده ای معدود حاضرند انرا حمل کنند (عبری)

- حقیقت را میتوان خم کرد ولی نمیتوان انرا شکست (ایتالیایی)

_ حرف حق شمشیری است برنده (فارسی)

_قاضی که بی گناهی را محکوم  سازد , وجدان خود را محکوم کرده است (سوئدی)

_حقیقت غالبا در یک استخر زشت پنهان است (چینی)

 قانون چاه بی انتهاست ، هر که گرفتارش شد کارش ساخته است (چینی)

_قاضی خوب همسایه بد است (امریکائی)

_قانون روی میز است و عدالت زیر میز (استونی)

_قانون مانند تار عنکبوت است ، سوسک از ان رد میشود ولی مگس گرفتار میگردد (چک)

_قانون همه را می لیسد (اسکاتلندی)

 حق پشت در منتظر است و باطل در جلسه شرکت میکند (انگلیسی)

_حقیقت و گل سرخ هر دو خار دارند (اسپانیائی)

 _حق شناسی بار سنگینی است (اسکاتلندی)

_حق بالاتر از قانون است (روسی)

_قانونی که درباره شیر و گاو یک جور حکم کند , قانون نیست (انگلیسی)

 _حقیقت در ته چاه نهفته است (فرانسوی)

 _حقیقت گرزی است که فرود می اید و همه را میکشد (فرانسوی)

حق همیشه توفیق نیافته است ولی موفقیت همیشه بر حق بوده است (المانی)

 _حقیقت ، بهتر از طلاست (انگلیسی)

 _حقیقت ، مهر خداست (عبری)

 _حقیقت نیش می زند و دروغ درمان میکند (ایتالیایی)

_حقیقت شبحی است که افراد بسیاری را از خود میترساند (المانی)

ـ اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس (چینی)

 

 انکه تهمت میزند هزار بار میکشد ولی قاتل فقط یک بار میکشد (چینی)

 

ـ اگر مرد دنبال زن افتد به ازدواج گرفتار می شود ولی اگر زن به دنبال مرد افتد بدبخت و بیچاره می شود (عبری)

ـ از شوخی قاضی فقط خودش می خندد و همنشینش (ایتالیایی)

ـ بی عدالتی بها ندارد (استونی)

 بی عدالتی دایه پزشک است (المانی)

ـ تمام براهین دادگاهی قابل قبولند (ترانسوال)

ـ تخم مرغ دزد شتر مرغ دزد می شود (فارسی)

 اگر در جوانی سوزنی بدزدی در پیری پول خواهی دزدید (چینی)

ـ اگر وکیل دادگستری را با اردنگی پایین پله ها اندازید تا پایان عمر به شما خواهد چسبید (انگلیسی)

ـ تمام قوانین عادلانه نیست (اسکاتلندی)

 افتابه دزدها را به دار می اویزیم و به دزدان بزرگ درود می فرستیم (المانی)

ـ اگر میخواهی قاضی خوبی باشی باید به حرف های همه گوش بدهی (برزیلی)

ـ جهنم و محکمه عدالت همیشه باز هستند (المانی)

ـ از دو کس حقیقت را مپوشان یکی پزشک و دیگری وکیل عدلیه (فرانسوی)

ـ ازدواج زودش اشتباه است و دیرش اشتباهی بزرگتر (فرانسوی)

ـ انکه میدزدد به دار اویخته نمیشود بلکه انکه گرفتار میگردد به دار اویخته میشود (چک)

چو بد کردی مشو ایمن ز افات   که واجب شد طبیعت را مکافات (فارسی)

 حق با زور است (انگلیسی)

_هر جا که جامعه باشد ، حقوق هم است (لاتینی)

_ اگر میخواهی بر اسرار مردی واقف شوی ، فقط از همسایگانش سوال کن (چینی)

ـ انسان نباید با چکش اهنین در خانه قاضی را بزند (المانی)

_تمام اختلافات از « آری » و « نه » بر میخیزد (فرانسوی)

ـ برای انکه پیش روی قاضی قرار نگیری پشت سر قانون راه برو (انگلیسی)

ـ خدا می خواست ادمیان را تنبیه کند و قضاوت را به جانشان انداخت (روسی)

ـ «اشتباه» می تواند حتی از یک شکاف بگذرد ولی «حقیقت» در یک دروازه گیر می کند (اتازونی)

_عدالت همیشه گرسنه است (بلغارستانی)

_دل انسان اهن است و قوانین کشور کوره (چینی)

_دزد مرتکب فقط یک جنایت شده , و انکه مالش به سرقت رفته مرتکب صد جنایت(زیرا به دیگران تهمت دزدی می زند) (ارمنی)

_شوهر قانون است برای همسرش (روسی)

_دزد به دزد میزند خدا خنده اش می گیرد (فارسی)

_دزد , بازار را اشفته می خواهد (فارسی)

_شمشیر عدالت غلاف ندارد (فرانسوی)

_صدای جلنگ جلنگ پول غالبا صدای عدالت را از بین می برد (یوگسلاوی)

_دزد از خانه مفلس خجل اید بیرون (فارسی)

_عدالت از انچه در قانون نوشته شده معلوم می شود (چینی)

_فقط پزشکان می توانند ادم بکشند و از کیفر در امان باشند (اسلواکی)

_عدالت بی عدالتی می شود وقتی که بر سر یک نفر دو ضربه وارد کنی در حالیکه مستحق فقط یک ضربه است (بلژیک)

_دزد ناشی به کاهدان می زند (فارسی)

_دزد راه باش ، دزد سفره مباش (اذربایجانی)

_عرف و عادت مادری است که همه باید از او اطاعت کنند (برنئو)

_وقتی که رفیق ، قاضی شود باید فاتحه قانون را خواند (ایتالیایی)

_دزدان بزرگ افتابه دزد را به دار می اویزند (چک)

_عدالت بهتر از عبادت است (عبری)

_عدالت کور است و کسی را نمی بیند (انگلیسی)

_دزد خوب نگهبان خوب می شود (نگروئی)

_روباه نباید موقع محاکمه مرغ قاضی دادگاه باشد (چینی)

_ستم بر ستم پیشه عدل است و داد (فارسی)

 عرف و عادت قانون ثانوی است (لاتینی)

_عرف و عادت قوی تر از قانون است (روسی)

گواه شاهد صادق در استین باشد (فارسی)

_مهربانی بزرگتر از قانون است (چینی)

_مراسم و قانون همسایه یکدیگرند (مونتونگروئی)

ـ وقتی رشوه از در وارد می شود عدالت از پنجره فرار می کند (ترکی)

ـ وصیت نامه خطرناک تر از پزشک است , بسیاری از افراد بیشتر در اثر نوشتن وصیت نامه مرده اند تا به علت بیمار بودن (اسپانیولی)

ـ وکلا مانند درشکه چی ها نیستند ، انها انعامشان را قبل از حرکت می گیرند (اتازونی)

ـ وجدان بد در ان واحد تهمت زننده ، قاضی ، شاهد و به دارزننده است (هلندی)

هر قدر بر تعداد قوانین افزوده شود به همان نسبت عده تبهکاران رو به افزایش می گذارند (چینی)

ـ هر کس بر بازوی عدالت بایستد با مغز بر زمین می افتد (چینی)

ـ وقتی که سراغ طبیب می روی سراغ قاضی هم برو تا وصیت نامه ات را تهیه کند (المانی)

 وکیل خوب همسایه بد است (فرانسوی)

ـ یک جیب پر از حق احتیاج به یک جیب پر از طلا دارد (چک)

 یک قاضی و چرخ گاری باید خوب چرب شوند (المانی)

 هرکجا قدرت هست در انجا قاضی هست (روسی)

ـ هیچ سارقی بدتر از یک کتاب بد نیست (ایتالیایی)

 وقتی پول حرف می زند حقیقت سکوت اختیار می کند (روسی)

وارث وارث من , وارث من است (لاتینی)

ـ وجدان به اندازه هزار شاهد خوب و با ارزش است (ایتالیایی)

ـ هرگز با مرد نیرومند کشتی مگیر و مرد پولدار را به دادگاه مکشان (لاتویا)

 هر کس پول دارد بر حق است (لتوانی)

ـ هیچ قاضی ایی نجات نمی یابد مگر اینکه جهنم پر شده باشد (مونتونگرویی)

ـ یک دست پر از پول قوی تر از دو دست پر از حقیقت است (سوئدی)

_مکندگان خون مردم دو گونه اند : زالوها و ماموران مالیات (فرانسوی)

_وجدان اگر زخمی شد دیگر خوب شدنی نیست (چینی)

_وقتی که متهم قاضی شود فاتحه قانون خوانده شود (چینی)

_وقتی که قاطر قاضی می میرد همه به تشعییع جنازه اش می روند ولی وقتی که خود قاضی می میرد هیچ کس به تشعییع جنازه اش نمی رود (تازی)

ـ وجدان یگانه محکمه ایست که در ان به وکیل دادگستری احتیاجی نیست (انگلیسی)

ـ هرانچه حاکم عادل کند همه داد است (فارسی)

ـ همه برای عدالت ارزش قائلند ولی وقتی که می اید در را به رویش می بندند (سوئدی)

ـ ممکن است به حقیقت تو سری زد ولی هرگز نمیتوان خفه اش کرد (لاتینی)

ـ دیوانه جریمه می دهد و عاقل رشوه (اذربایجانی)

ـ قاضی و وکیل دو بال فرشته عدالت هستند (لاتینی)

نظرات() 
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:48 ق.ظ
Excellent site you've got here.. It's hard to find high-quality
writing like yours these days. I seriously appreciate people like you!
Take care!!
Can you have an operation to make you taller?
یکشنبه 15 مرداد 1396 12:10 ق.ظ
Good day very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
I'm satisfied to find so many useful information here within the submit,
we want develop more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
foot pain on top of foot
پنجشنبه 22 تیر 1396 05:52 ق.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was totally
right. This post actually made my day. You cann't consider just how much time I had spent for this info!
Thanks!
BHW
دوشنبه 28 فروردین 1396 07:27 ق.ظ
I am not sure where you're getting your info, but good topic.
I needs to spend some time learning more or understanding more.
Thanks for great info I was looking for this info for my mission.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:29 ب.ظ
I feel that is among the most vital info for me.
And i'm satisfied studying your article. But wanna observation on few basic
issues, The web site style is wonderful, the articles is in point of fact great :
D. Just right activity, cheers
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 07:31 ب.ظ
Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I
stumbleupon on a daily basis. It's always helpful to read through content from other authors and practice a little
something from other web sites.
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 12:59 ب.ظ
Wow, that's what I was seeking for, what a material!
present here at this weblog, thanks admin of this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :